Kristel Boels

Kristel Boels is ingeschreven aan de balie van Brussel sinds 1 januari 2011.

Na zich gedurende een viertal jaren voornamelijk te hebben toegespitst op het administratief recht, ruimtelijke ordening en stedenbouw is zij thans tevens actief  inzake contractenrecht, handelspraktijken, distributiecontracten, mededingingsrecht, aannemingsrecht, vermogensrecht.

Samen met haar team heeft zij steeds een luisterend oor voor haar klanten en gaat zij op zoek naar een oplossing op maat.

Kristel verleent haar diensten zowel in het Nederlands, Frans als Engels.

Heeft u een vraag, nood aan advies, bijstand of vertegenwoordiging, kan u vrijblijvend contact opnemen met haar via het e-mailadres kb@origolex.be en/of het telefoonnummer 02/538.56.76.